Till huvudinnehållet

GVKs kvalitetsarbete

En av de mest bärande idéerna för GVKs verksamhet är kvalitetssäkring och dokumentation av förutsättningar och utförande. Vid framtida försäkringsärenden eller försäljning av bostadsrätt/radhus/villa/ägarlägenhet kan dokumentationen om arbetets utförande ha stor betydelse.

GVK har tagit fram ett antal kvalitetsdokument för att underlätta kvalitetssäkringen enligt GVKs branschregler.

Det dokument som du som beställare ska erhålla är en kopia på Våtrumsanmälan som det GVK-företag du anlitat skickar till GVK i samband med din beställning eller arbetets utförande. Anmälan går vidare till en GVK-kontrollant som kan utföra ett stickprov på arbetet. Våtrumsanmälan kan ha betydelse vid framtida försäkringsärenden och vid försäljning av bostaden.

För att kvalitetssäkra förutsättningarna för arbetets utförande har GVK också ett antal blanketter som GVK-företaget kan använda sig av. På dessa antecknas de avvikelser från branschregler som kan förekomma. Dokumenten är inte obligatoriska för GVK-företaget att överlämna till beställare. De används i första hand för att GVK-företaget ska kunna säkerställa kvaliteten på sitt utförande. Du som är beställare kan, som tillägg, efterfråga Förkontroll och Egenkontroll. Gör det i så fall redan när du beställer våtrumsmontaget.