Till huvudinnehållet

Hur ska golvlutning mätas i våtutrymmen?

GVK får ofta in frågor om hur golvlutning ska mätas, men också hur det ska bedömas samt vad som räknas som buktighet eller bakfall. Ett förtydligande dokument har därför tagits fram med syfte att ge svar på dessa frågor. Dokumentet riktar sig till GVKs kontrollanter, GVK- Auktoriserade företag samt oberoende besiktningsmän som ska kontrollera golvlutningen i våtutrymmen.

Hur ska golvlutning mätas i Bad- och duschutrymmen?

  • Antal mätpunkter och mätsträcka är beroende av rummets utformning och val av golvbrunn.
  • Man kan få en indikation på golvets lutning med en kula/dank eller vatten.
  • Fall ska mätas innan tät- och ytskikt appliceras och ska bibehållas till färdigt golv är utfört.
  • Tänk på att toleranserna för fall gäller för både underlag, tätskikt och ytskikt.
  • Golvlutning ska mätas på en så lång sträcka som möjligt.
  • Golvlutning ska inte mätas ”punkt för punkt” eller på varje klinkerplatta.
  • En rätskiva + digitalpass eller ett längre vattenpass ska med fördel användas på längre sträckor.
  • Ett vattenpass med längden 30 cm ska med fördel användas vid mätning av golvlutning i plats för bad eller dusch.

Nedan visas några exempel på hur golvlutning ska mätas.

Mätning av underlaget till tätskiktet i ett badrum (innan tätskikt monteras)

1. Övrig yta (den blå ytan i figuren)
Mät golvlutning på underlaget för den övriga ytan, här får lutningen vara mellan 2–10 mm/m. Börja i rummets yttre hörn och lägg antingen en rätskiva + ett digitalt vattenpass, eller ett långt vattenpass i riktning mot golvbrunnen, hela sträckan fram till brytningslinjen (där duschplats eller motsvarande börjar). Antal mätpunkter är beroende på rummets utformning, ett större utrymme kräver fler
mätpunkter.

2. Plats för bad eller dusch (den gula ytan i figuren)
Mät golvlutningen i plats för bad eller dusch från golvbrunnens fläns (vattenpasset ska inte läggas på flänsen) och ut mot övrig yta, här rekommenderas ett vattenpass med längden 30 cm. Sträckan från innerhörnet/väggen närmast golvbrunnen, ut till golvbrunnens fläns kan mätas med ett mindre vattenpass. Rekommenderat är 4 mätpunkter för en standardbrunn.

Mätning av ytskiktet i ett badrum

1. Övrig yta
När plattsättningen eller mattläggningen är slutförd, mät golvlutning på ytskiktet för den övriga ytan, här får lutningen vara mellan 2–10 mm/m. Börja i rummets yttre hörn och lägg antingen en rätskiva + ett digitalt vattenpass, eller ett långt vattenpass i riktning mot golvbrunnen, hela sträckan fram till brytningslinjen (där duschplats eller motsvarande börjar). Antal mätpunkter är beroende på rummets
utformning, ett större utrymme kräver fler mätpunkter.

2. Plats för bad eller dusch
Mät golvlutningen i plats för bad eller dusch från golvbrunnens fläns (vattenpasset ska inte läggas på flänsen) och ut mot övrig yta, här rekommenderas ett vattenpass med längden 30 cm. Sträckan från innerhörnet/väggen närmast golvbrunnen, ut till golvbrunnens fläns kan mätas med ett mindre vattenpass. Rekommenderat är 4 mätpunkter för en standardbrunn.