Till huvudinnehållet

Bli auktoriserad

GVK:s auktorisation säkerställer att ert företag håller en hög standard och följer de senaste riktlinjerna för att uppfylla branschens krav.

Uppfyller ert företag samtliga kriterier? 

 1. Företaget bör huvudsakligen syssla med våtrumsarbete. Inneha F-skatt samt vara momsregistrerat i Sverige. 
 2. Yrkesbevis.
  Kopia av yrkesbevis bifogas med ansökningsblanketten. Saknas yrkesbevis kontakta BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, www.byn.se, för validering eller kompetensprov som leder till ett yrkesbevis. 
 1. Utländskt företag ska ha fast driftställe och filial i Sverige som är registrerat hos bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige.
 2. Företaget får inte ha personer i ledande ställning som fått GVK-auktorisationen återkallad i annat bolag.

Företagskrav efter godkänd ansökan om auktorisation: 

 1. Behörighetskurs Arbetsledare.
  Minst en arbetsledare per 10 anställda genomgår en behörighetskurs för arbetsledare och godkänns i prov. 
 2. Behörighetskurs Plastmatta/Keramik.
  Montörer som utför installation av tätskikt, måste ha en giltig behörighet för GVK´s behörighetskurser för plastmatta respektive keramik.
 3. Utfärda våtrumsanmälan.
  Våtrumsanmälan är obligatoriskt att fylla i för GVK-auktoriserade företag och ingår som en del i GVKs kvalitetssystem med kontroll och uppföljning av genomfört arbete.

Samtliga av GVK´s kurser hålls på svenska.

Är ditt företag trovärdigt?

GVK-auktoriserade företag garanterar trovärdighet genom att rapportera sina våtrumsarbeten via våtrumsanmälan, för att möjliggöra stickprovskontroll av GVK-kontrollant. Under det första året måste företaget göra minst tio våtrumsanmälningar.  

Godkännandet innebär att ditt företag uppfyller branschlegitimitet genom ett kvalitetssystem baserat på över 25 års erfarenhet. Detta etablerar ditt företag som en pålitlig och seriös aktör på marknaden, vilket är särskilt viktigt eftersom legitimation ofta krävs vid upphandlingar. 

Utbilda dig själv och ditt företag

GVK utbildar kontinuerligt GVK-auktoriserade företagen, både arbetsledare och montörer. Vart femte år krävs en fortbildningskurs för de med GVK-behörighet, vilket ger fortsatt behörighet i fem år.  

Företaget får tillgång till GVK:s kvalitetssystem och kvalitetsdokument för att underlätta kvalitetssäkringen enligt GVK.s branschregler.  

Kostnadsfri support när du behöver den

Regelverk och rekommendationer kan ibland upplevas som komplicerade, men vi strävar ständigt efter att förenkla förståelsen. Som anslutet företag har du tillgång till kostnadsfri support via telefon och e-post för frågor som rör våtrumsarbeten. Att göra rätt från början är en effektiv metod för att undvika reklamationer och skapa nöjda kunder som återvänder. 

Ansökan

Det går att auktorisera företaget för plast eller keramik eller både och. Fyll i ansökningsformuläret via länken eller fyll i den skrivbara pdf-blanketten för ansökan. Kopia av yrkesbevis ska bifogas för plattsättare och golvläggare. Beslut om att företaget blir auktoriserat tas efter att de för auktorisation ställda kraven uppfyllts.

Ansökningsformulär (digitalt)

Skicka din ansökan till:

     GVK / AB Svensk Våtrumskontroll
     Folkungagatan 122
     116 30 Stockholm

Vanliga frågor & svar

GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller och är en förutsättning för att kunna bli GVK- auktoriserad. Läs mer om krav på auktoriserade företag.

Kostnader (exkl moms):

Årsavgift, (från 2024-01-01) 8.100 kr om företaget är auktoriserat för enbart Plast eller Keramik. Är man auktoriserad för både Plast och Keramik är årsavgiften 9.100 kr. En rörlig årsavgift tillkommer på 0,27 promille av företagets hela omsättning föregående år, dock minst 1.500 kr. 
12.490 kr (engångskostnad vid registreringstillfället) varav 9.000 kr utgör serviceavgift och 3.490 kr den obligatoriska GVK-pumpen, inklusive specialverktyg för sockelfog
4000 kr för arbetsledarkurs
3.800 kr för behörighetskurs Plastmatta
3.800 kr för behörighetskurs Keramik

För personal som redan har giltig behörighet tillkommer en administrativ avgift på 400 kr för flytt av behörighet från tidigare GVK-auktoriserat företag.

På vår hemsida under Arbeta med våtrum, Kurser finns kursbeskrivning, kursdatum och orter samt anmälningsformulär; se våra kurser.

Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl Läs mer under branschregler.

Det GVK-auktoriserade företaget ska:

Följa branschregler och rekommendationer från GVK. Detta gäller även om en underentreprenör utför arbetet.

Säkerställa att arbetsledare och montörer uppfyller GVKs fastställda utbildningskrav (t ex en fortbildningsdag vart femte år).

Vid våtrumsarbete utföra kontroll av arbete enligt de krav som GVK-auktorisationen ställer.

Anmäla samtliga våtrumsarbeten till GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och acceptera slumpmässig kontroll av utförda arbeten.
Omedelbart åtgärda påtalade anmärkningar vid en stickprovskontroll.

GVK avråder från att jobba i byggbranschen som GVK-auktoriserad under enskild firma. Vid eventuellt felansvar riskeras personligt ansvar som i förlängningen påverkar privatekonomin.

Ansöker man som enskild firma rekommenderar GVK att man har för avsikt att starta aktiebolag.