Menu

Skarvplacering och utförande plastmatta

Skarva inte i dusch

  • I duschplats eller motsvarande bör inga skarvar förekomma, om inte särskilda skäl föreligger.

Det finns regler för hur plastmattor kan skarvas i våtrum, det vill säga var det är tillåtet att svetsa plastmatta.

Golv

  • Golvets uppvik ska vara 100 mm om väggen ska målas eller bekläs med plastmatta.
  • Golvets uppvik ska vara 130 mm om väggen har ett keramiskt ytskikt.
  • Skarvar på golvmattor ska utföras som svetsfog/stumfog och placeras minst 500 mm från golvbrunnen och minst 300 mm från vägg, vid skarv parallellt med väggen.
  • I bad- och duschutrymmen eller motsvarande ska det inte finnas skarv på golv i plats för dusch eller badkar, om inte särskilda skäl föreligger.

Skarvplacering på plastmatta.

Skarvplacering på plastmatta.

Vägg

  • Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. Skarvarna ska placeras minst 100 mm från innerhörn och 100 mm från ytterhörn.
  • Överlappsmetod mellan väggmatta/väggmatta är inte tillåtet i våtzon 1.
  • Överlapp mellan väggmatta/golvmatta eller väggmatta/bård är godkänt i våtzon 1.
  • Skarvar på väggmattor ska uföras som stumfog i våtzon 2, alternativt enligt överlappsmetod.
  • Försegling av överlappskarvar, till exempel vid golv/vägg eller bård, ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisning om eventuell förbehandling med sandpapper och val av tätningsmassa.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak