Till huvudinnehållet

Förtydligande av kravet för dörröppning i våtutrymme

I och med de nya branschreglerna Säkra Våtrum 2021 infördes nya krav för dörröppning till våtutrymmen. Några av de nya kraven är att trösklar och dörrkarm eller motsvarande ska vara monterade innan tätskiktet appliceras samt att tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.

Bakgrunden till det nya förtydligandet är att konstruktioner med tjock vägg, exempelvis yttervägg, ger en djupare dörrsmyg än normalt. Där kan man inte placera tröskel i liv med väggen, vilket ju ställs som krav i de uppdaterade branschreglerna. Det nya dokumentet beskriver lösningar för att ändå kunna göra konstruktionen på ett säkert och godkänt sätt utan avvikelser. Det finns olika situation och lösningar, se godkända exempel nedan.

DJUP DÖRRSMYG DÄR DÖRRKARM OCH TRÖSKEL REDAN ÄR PÅ PLATS

I de fall där dörr och tröskel redan är på plats, till exempel i ROT-projekt, kan det lösas enligt nedanstående bilder.

Våtzon 1
Om dörröppning är placerad i våtzon 1 kan en karmsalning och tröskelsalning byggas ut för att möjliggöra att både väggens och golvets tätskikt ansluts till karm/salning och tröskel/salning.

dorroppning dorrsmyg vatrum plastmatta krav sala karm
dorroppning dorrsmyg vatrum tatskiktsfolie krav sala dorrkarm

Våtzon 2

I våtzon 2 finns det inte något krav på att väggens tätskikt ansluter mot dörrkarm, däremot måste tröskeln ligga i liv med innerväggen. Bygg ut den befintliga tröskeln med en tröskelsalning, för att få tröskeln att ligga i liv med innerväggen och möjliggöra uppvik av tätskiktet. Tips: Tröskelsalning och befintlig tröskel täcks exempelvis med tillpassat eklock.

dorroppning dorrsmyg vatrum plastmatta krav sala troskel
dorroppning dorrsmyg vatrum tatskiktsfolie krav sala troskel

TRÖSKEL EJ PÅ PLATS

I de fall där det ska finnas en tröskel, måste tröskeln vara monterad innan tätskiktsinstallationen sker. Tröskeln ska även ligga i liv med innerväggen för att möjliggöra ett homogent uppvik. I vissa fall, exempelvis i nyproduktionsprojekt, kan det hända att tröskeln inte är på plats när tätskiktsarbetet ska utföras. Då kan en blindtröskel monteras och golvets tätskikt vikas upp mot denna. När dörrpartiet kommer på plats tas blindtröskeln bort, och dörrtröskeln ersätter blindtröskeln. Alternativt ställs dörrpartiet uppe på blindtröskeln.

dorroppning dorrsmyg vatrum plastmatta krav blindtroskel
dorroppning dorrsmyg vatrum tatskiktsfolie krav (5)

DÖRRSMYG > 100 mm

Det finns våtutrymmen med en väldigt tjock innervägg, till exempel i groventré med ytterdörr. Om avståndet mellan vägg och tröskel överstiger 100 mm (eller av leverantör angivet mått) kan normal tätning utföras, likt ett ytterhörn. Följ alltid din tätskiktsleverantörs anvisning. Se bilder nedan för ett godkänt utförande.

dörrsmyg större än 100 matta
dorroppning dorrsmyg vatrum tatskiktsfolie krav (3)

DÖRRSMYG > 200 mm

Om avståndet mellan vägg och tröskel överstiger 200 mm och en plastmatta ska installeras som tät-och/eller ytskikt kan tätningen utföras på två olika sätt, se nedan.

dörrsmyg större än 200 alt 2 (4)
dörrsmyg större än 200 alt 1