Menu

Kontroll av byggmaterial

Byggmaterial ska kontrolleras före installation, så att inga synliga skador finns på materialet. Material ska skyddas mot nedsmutsning, fukt etcetera vid hantering och lagring.

Exempel på kontrollpunkter:

  • Är materialet skyddat så att det inte riskerar att gå sönder när någon trampar eller kör över materialet?
  • Är materialet skyddad för väder och vind, så att materialet inte fuktskadas?
  • Ska materialet acklimatiseras, till exempel  48 timmar, innan inläggning?
  • Motsvarar materialet beställt material? Det är betydligt dyrare att göra om, ifall man redan har börjat installera materialet.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak