Menu

Kontroll av byggmaterial

Byggmaterial ska kontrolleras före installation, så att inga synliga skador finns på materialet. Material ska skyddas mot nedsmutsning, fukt etcetera vid hantering och lagring.

Exempel på kontrollpunkter:

  • Är materialet skyddat så att det inte riskerar att gå sönder när någon trampar eller kör över materialet?
  • Är materialet skyddad för väder och vind, så att materialet inte fuktskadas?
  • Ska materialet acklimatiseras, till exempel  48 timmar, innan inläggning?
  • Motsvarar materialet beställt material? Det är betydligt dyrare att göra om, ifall man redan har börjat installera materialet.