Menu

Fribärande byggskivor för golv i våtutrymme

Valet av byggskiva för golv i våtrum styr vilket ytskikt som ska installeras - plastmatta eller kakel, klinker, natursten etcetera

FAKTARUTA "KLIMATKLASSER"

 • Klimatklass 0
  Miljö där den relativa luftfuktigheten bara under några veckor per år överstiger 65% och i genomsnitt inte överstiger 40%.
 • Klimatklass 1
  Den relativa luftfuktigheten överstiger endast under några få veckor per år 65% och når aldrig 80%.
 • Klimatklass 2
  Den relativa luftfuktigheten överstiger endast under några få veckor per år 80%.
 • Klimatklass 3
  Klimatklass 3 finns också och fungerar i miljöer med högre luftfuktighet än de angivna för klimatklass 2.
Det är viktigt att välja rätt fribärande byggskiva för undergolvet i våtrummet. Vad ska jag tänka på när det gäller konstruktionen? Vilka material och kvalitéer finns?

Generellt - bra att veta

Valet av byggskiva för golv i våtrum styrs framförallt av:

 • Huskonstruktion.
 • Krav på våtrummets användning. 
 • Vilket ytskikt som ska installeras - plastmatta eller kakel, klinker, natursten etcetera.

Spånskiva

Vanligt i trähus är att montera en 22 mm tjock spånskiva som fribärande undergolv för våtrummet. Spånskivan monteras på golvbjälkarna och man förutsätter att avståndet mellan bjälkarna är 600 mm. I äldre hus är det vanligt med andra mått och dimensioner på golvbjälkarna. Det finns olika kvaliteter på spånskivorna, det är vanligt att man delar upp dem efter fukttålighet:

Tänk på att träbaserade material rör på sig mellan sommar och vinter. Du måste alltid förstärka en spånskiva för att det ska fungera i ett våtrum med klinkerplattor på golvet.
 • V313-P5: "fukttrög" spånskiva
  Tål mer fukt än en vanlig spånskiva. Limmet som håller ihop skivan är inte fuktlösligt, vilket gör den lämplig för våtutrymmen. GVK rekommenderar att man väljer kvalitet V313-P5. Skivan tål en högre fuktbelastning, men sväller och blir förstörd precis som en vanlig spånskiva när den utsätts för en för hög fuktbelastning.
  Klimatklass: 0, 1, 2
   
 • V20: "vanlig" spånskiva
  Uppbyggd med ett vanligt vattenbaserat trälim, vilket gör den mer fuktkänslig. Den sväller lättare.
  Klimatklass: 0, 1

En träbaserad skiva rör sig i takt med temperatur- och klimatvariationer - sommar till vinter och så vidare. Därför gäller det att följa leverantörens anvisningar för rörelsefogar mot väggar, pelare och liknande (tumregel 10 mm). Det kan också hända att stora ytor måste delas upp. Ska du kombinera spånskiva med kakel, klinker eller annat keramiskt ytskikt måste du se till att ta bort träets förmåga att röra sig, svikt etcetera, se även hur man förstärker träbjälklag.

Det finns alternativ till spånskivor som kan monteras direkt på bjälkarna. Se till att skivan monteras så att rörelser inte kan uppkomma, till exempel mellan golv och vägg.

Golvskivor av fibergips

Det finns golvskivor av fibergips som kan monteras fribärande i träbjälklag med regelavstånd upp till 600 mm. Finns i varianter som är fabriksprimade och har not och fjänder, som limmas ihop till en stabil golvyta. För att lägga skivorna fribärande måste de vara minst 28 mm tjocka, om inte leverantören angivit annat för den tänkta belastningen.

Kontrollera alltid att:

 • Materialet inte har synliga skador.
 • Montaget av byggskivan är utförd enligt leverantörens anvisning.
 • Det är rätt kvalitet för våtrum på byggskivan samt att den är lämplig som underlag för kakel, klinker, natursten med mera.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak