Menu

Förbehandling plastmatta som tätskikt

Vilka plastmattor är godkända som tätskikt?

Om plastmattan inte är särskilt anpassad för att fungera enbart som tätskikt under kakel, klinker, sandsten eller andra keramiska material, ska den vanligen förbehandlas innan man applicerar fästmassan. Även särskild tätskiktsmatta kan behöva förbehandlas. Se nedan:

Före applicering av fästmassa på:

Ytskiktsmatta som tätskikt

Plastmattor som tätskikt.

Ytskiktmatta som tätskikt kräver vanligen förbehandling.

  • Rugga ytan lätt med ett slippapper nummer 80 eller enligt leverantörens anvisning.
  • Avlägsna slipdamm genom att dammsuga eller våttorka.

Tätskiktsmatta som tätskikt

Tätskiktsmatta kan i vissa fall kräva förbehandling

  • Eventuell lätt ruggning av ytan utförs med slippapper nummer 80.
  • Avlägsna slipdamm genom att dammsuga eller våttorka.