Menu

Golvvärme

Det finns särskilda krav att känna till vid installation av golvvärme i badrum, tvättstugor och övriga våtutrymmen.

Golvvärme kan vara luftburen, vattenburen eller förmedlad via elslingor. Vattenburen golvvärme är ofta ansluten till fjärrvärme eller lokalt till bergvärmepump eller pelletspanna. I våtrum med keramiska ytskikt är det vanligt att man kompletterar med komfortvärme, eftersom man upplever dessa som kalla.

Bra isolering minskar energiförbrukningen

Om du har golvvärme i bottenbjälklaget läcker det mer värme ner i marken. Värmeförlusterna blir mindre om du har vanliga radiatorer. Genom att isolera ordentligt under slingorna, minskar man energiförbrukningen och värmeläckaget. Ha som tumregel att det ska vara minst 300 millimeter isolering under slingorna i plattan eller i källaren.  Även ytmaterialet påverkar. Klinker och plastmattor släpper effektivt igenom energin från golvvärmen till inomhusluften.

Avjämningsmassa och golvvärme ska placeras under tätskikt.

Särskilda krav i våtrum

I våtrum med träbjälklag, där värmeöverförande egenskaper ska förenas med bjälklagets bärighet och våtrumsgolvets vattentäthet, ställs stora krav på installationens konstruktion och utförande. GVK rekommenderar att endast en leverantör tar ett helhetsansvar för:

  • Bjälklagskonstruktionen
  • Värmeöverföringen
  • Vattensäkerheten

Vid golvvärme i våtrum gäller:

  • Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
  • I våtrum gäller att tätskiktet ska monteras minst 12 mm över värmeslingans ovansida oavsett om värmeslingan är el- eller vattenburen.
  • Keramiska plattors fuktupptagning ska högst vara 6 procent.
  • Dokumentera golvvärmens placering, vilket kan vara till stort värde vid montering av toalett eller om systemet går sönder.
  • Golvvärmen slås på tidigast 28 dygn efter montage av keramiskt ytskikt. Temperaturen ska höjas jämnt, max 3 ˚C per dygn. Alternativt enligt leverantörens anvisning.
  • Golvytans temperatur ska inte överstiga 27 ˚C.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak