Menu

Vattenburen golvvärme

Inkoppling mot befintligt värmesystem bör utföras av en VVS-montör som är auktoriserad enligt Säker Vatten.

Akta värmekällan

  • Använd rätt kvalité av plaströr, det vill säga rör som är anpassade för golvvärme. Vanligtvis är detta plaströr av PEX eller PE-RT,  kvalitéer som är särskilt framtagna för att tåla höga tryck och temperaturer. Rören ska vara försedda med en diffusionsspärr som hindrar att syre kan tränga in genom rörväggen till värmevattnet (DIN 4726). Ett syrehaltigt värmevatten blir aggressivt och kan orsaka korrosionsskador i värmesystemet på komponenter av stål och gjutjärn.

Vattenburen golvvärme kan användas som primär värmekälla eller som komfortvärme i ett våtrum. Installationer ska utföras av en fackman efter fabrikantens instruktioner. Håll koll på rörens dimensioner och kvalitet, annars kan systemet ta skada.

Ett vattenburet golvvärmesystem kopplas ihop med en värmekälla, till exempel en värmepump, en pelletspanna eller solvärme. Det är således vattnet i golvvärmesystemets rör som bidrar till uppvärmningen. I en bostad med radiatorer kan man också ha lokala värmeslingor, till exempel i våtrummet. De kombineras då ofta med en så kallad shunt. Shunten blandar det väldigt varma radiatorvattnet med svalare vatten, innan det pumpas ut i golvvärmesystemet.

El- och vattenkopplingar ska utföras av fackman

Som privatperson kan man, om man är normalt händig, utföra vissa moment i golvvärmeinstallationen själv. Dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem utföras av en VVS-montör som är auktoriserad enligt Säker Vatten. All elektrisk installation, till exempel inkoppling av cirkulationspump och rumsreglering, ska utföras av behörig elektriker.

Inkoppling mot befintligt värmesystem utförs av en VVS-montör som är auktoriserad enligt Säker Vatten.

Håll koll på rörens dimensioner

Rören finns i olika dimensioner beroende på systemlösning, bygghöjder etcetera. De större dimensionerna som 20, 17 och 16 mm används oftast vid nyproduktion. Rördimensionerna 12, 10 och 8 mm används mestadels vid renovering där man eftersträvar en låg bygghöjd - till exempel då man renoverar ett våtrum. Golvvärmeslingornas längd och antal påverkas av dimensionen. Längden och tjockleken på röret styr hur stora ytor man kan värma upp.

I övrigt gäller:

  • Som kund/ konsument rekommenderas att man tar kontakt med en VVS- installatör.
  • Tillsammans med golvvärmefabrikanten ritar installatören upp och dimensionerar golvvärmesystemet. I många fall går det också bra att ta direktkontakt med golvvärmefabrikanten som bistår med dimensioneringshjälp.
  • Använd vattenrör av rätt kvalitet annars riskerar värmekällan att ta skada.
  • Välj rätt kombination - rördimension och hur vattenröret placeras - beroende på hur stor bygghöjd konstruktionen "tål".
  • Elsäkerhetsföreskrifter ska följas, likaså branschreglerna Säker Vatten.
  • Golvvärmeanläggningen dokumenteras genom mätningar och förläggningsskiss som visar var värmerören är placerade.

Nu 646 742 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak