Till huvudinnehållet
Tarkett Aquarelle Rustic Velvet Linen Carcassone Concrete Blue

Hjälp oss att minska antalet fukt- & vattenskador

Hitta ett GVK-auktoriserat företag

Hitta auktoriserat badrumsföretag

Använd vår söktjänst för att hitta GVK-auktoriserade företag som utför tjänster i våtrum med plastmatta, keramik eller båda delarna. Genom att anlita GVK-auktoriserade företag vid nybygge eller renovering av badrum minimeras risken för framtida kostsamma vattenskador.
gvk-behorighet mattlaggning plattsattning keramik

Bli auktoriserad för våtrumsarbeten

GVK auktoriserar företag som vill visa sina kunder att de har det som krävs för att arbeta enligt gällande regler. Ett företag ansöker om att bli behörig för plastmatta, keramik eller båda delarna. Förebygg vattenskador med GVK-auktorisation!

Webbutbildning i branschregler

Arbetar du professionellt med att planera, bygga och installera badrum? Webbutbildning i Säkra våtrum är för dig som kräver kunskap om branschregler för våtrum.
webbutbildning

I GVK ingår