Till huvudinnehållet

Jag har noterat något som inte är i enlighet med branschreglerna, hur går jag till väga?

Vänd dig alltid i första hand till din avtalspart:

  • Är du köpare av en bostadsrätt behöver du vända dig till säljaren av bostadsrätten.
  • Är du beställare till en byggentreprenör som i sin tur har anlitat ett GVK-auktoriserat företag som du misstänker har gjort fel måste du ändå vända dig till byggentreprenören.

Är ni oense om huruvida det är fel på tjänsten eller inte ska en oberoende besiktningsman anlitas. Har ni avtal direkt med ett GVK-auktoriserat företag kan ni beställa en särskild kontroll av en GVK-kontrollant.

Läs mer om reklamation och missnöje.