Till huvudinnehållet

Våtrumsintyg, ger det någon garanti till mig som beställare?

Nej, våtrumsintyg ger i sig inga garantier, det är avtalet mellan beställare och det GVK-auktoriserade företaget som reglerar garanti och ansvar. För konsumenter gäller Konsumenttjänstlagen och vid ett avtal mellan företag avgör uppgifterna i kontraktshandlingarna villkoren för garantitid och ansvarstid.

Läs mer om ansvar och garanti.