Till huvudinnehållet

Rörgenomföringar i toalett. Vad är godkänt?

Toalettrum klassas som ett våtrum med krav om tätskikt, se utdrag ur Boverkets Byggregler nedan. Med hänsyn till det så råder det samma krav av rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt som rörgenomföringar i övriga utrymmen (bad- och duschutrymme, tvättstuga etcetera). Dvs att rörgenomföringar i toalettrum får utföras med en genomföringshylsa, förutsatt att kraven om avstånd följs. Du hittar dessa här

BBR - BFS 2011:6 - avsnitt 6:5331
6:5331 Vattentäta skikt
…Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg.

Observera att branschorganisationen Säker Vatten, som har regler för VVS-installationer, har en annan definition som man behöver ta hänsyn till. Samordna därför alltid rörgenomföringen med VVS-entreprenören.