Till huvudinnehållet

Inbyggnadsbox för inbyggnadsblandare och tätskikt, vad gäller?

För att garantera en säker vatteninstallation krävs att inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer som placeras i våtzon 1 och 2 ska vara provade och godkända för att anslutas mot väggens tätskikt. De ska även och vara utformade så att man till exempel kan byta ut kopplingar utan att förstöra tätskiktet, alternativt kunna reparera tätskiktet efter ingrepp. I första hand ska man rådfråga leverantörerna av inbyggnadslåda och tätskiktsystem efter en anvisning för hur produkterna ska installeras. Det är också viktigt att kontrollera att det finns en garanti för utförandet. Saknas anvisning eller garanti rekommenderar inte GVK att installera inbyggnadsboxar.