Till huvudinnehållet

Finns det någon webbutbildning i hur man bygger badrum?

GVK har tagit fram en webbutbildning till dig som arbetar professionellt med att planera, bygga och installera badrum. Den är för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering, utförande till ett färdigt badrum. Det finns en mängd regler som styr vid byggande av bostäder och badrum. I den här kursen har vi valt att fokusera på det som vanligast blir fel.

Du kommer bland annat lära dig följande

  • Vad är godkänt enligt GVK? Är branschreglerna samordnad med andra branschregler och regelverk?
  • Vilka krav bör jag ställa på våtrumsentreprenören?
  • Vilka tätskikt är godkända i våtrum?
  • Hur kontrollerar jag slutleveransen?

Läs mer om utbildningen