Till huvudinnehållet

Tak i våtrum. Ska det ha tätskikt?

Nej, det finns inga sådana krav. Det är dock lämpligt att, på takskivor av vanligen kartongklädd gips, måla med en godkänd vattentät våtrumsfärg, typ VT. Se även: MVK.