Till huvudinnehållet

När blev våtrumsintyg obligatoriskt?

Sedan Säkra Våtrum 2016:1 har våtrumsintyg varit obligatoriskt för GVK-auktoriserade företagen att lämna på arbeten där beställaren är konsument. Vid en kommersiell avtalsrelation avgör vad som står i respektive avtal om våtrumsintyg ska överlämnas.

Våtrumsanmälan har dock alltid varit obligatoriskt att ge till beställare. Våtrumsanmälan och kopia på betald faktura innebär en fullgod dokumentation, som också fungerar som våtrumsintyg.