Till huvudinnehållet

Hur lång livslängd har ett badrum?

Enligt rapport om badrum i villor från Anticimex som publiceras i januari 2011 uppskattas den tekniska livslängden på ett badrum till 15-20 år. Därefter är badrummen helt enkelt för gamla eller uttjänta eller på grund av bristfälliga renoveringar under åren. Det finns även erfarenheter av våtutrymmen med en livslängd på 50 år (Nordiska vattenskadeseminariet 2013) som resultat kontinuerlig skötsel och underhåll.