Till huvudinnehållet

Ångspärr, plastfolie, i yttervägg. Ska den tas bort?

GVK ger inga rekommendationer avseende huskonstruktionen. Gör inga ingrepp i huskonstruktionen utan att först konsultera med konstruktör, eftersom modifieringar kan leda till följdfel som är svåra att förutse.

Dagens moderna tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie har oftast tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd så att ångspärren, plastfolien som ska skydda byggnadsstomme och isolering, utan nackdel kan/ska vara kvar. Notera även att detta inte anses enligt GVKs branschregler som att ha dubbla tätskikt då ångspärren inte räknas som ett tätskikt.