Till huvudinnehållet

Delreparation, vilken dokumentation kan jag som beställare få?

Delreparation ska dokumenteras enligt GVKs kvalitetssystem, vilket innebär att arbetet ska våtrumsanmälas med kopia till beställare.

Det är också fördelaktigt att Förkontroll dokumenteras före det att arbetet påbörjas och en Egenkontroll utförs efter delreparationen av tätskiktet, som kan styrka att monteringsanvisningar har följts.

Läs mer om vilka förutsättningar som krävs för en delreparation