Till huvudinnehållet

Kakel på kakel. Får man enligt branschreglerna montera kakel på kakel och klinker på klinker?

GVK har ingen avrådan eller något förbud mot att installera ytterligare ett skikt kakel eller klinker på ett redan befintligt skikt. Däremot får man inte bygga bort ett bakfall i underlaget på detta sätt. Det formella kravet är att man följer fästmasseleverantörens anvisning för detta utförande.

Tänk även på:

  • Att montera dubbla lager ytskikt är ett avsteg från den konstruktion som ursprungligen godkänts, vilket kan ge påverkan vid exempelvis försäkringsärenden.
  • Att tätskiktet under keramiken har en teknisk livslängd och vill man ”fräscha upp” ett slitet badrum måste man även beakta detta för att det inte ska uppstå framtida vattenskador.
  • Att man ofta får ett förhöjt insteg till badrummet, vilket ur ett funktionsperspektiv kan vara en nackdel.
  • På träbjälklag bör man även beakta den extra tyngden som kan leda till mer svikt och ökad risk för plattsläpp.
  • Med dubbla keramiska konstruktioner absorberas och avges mer fukt.
  • Avsteget bör noteras samt redovisas i anslutning till kommande försäljning.