Till huvudinnehållet

Bostadsrättförening. Finns praxis för gränsdragning beträffande ansvar mellan innehavare och förening?

GVK har inga synpunkter på hur bostadsrättsföreningar ska förhålla sig till sina bostadsrättsinnehavare och ger inga praxisrekommendationer i enskilda fall. Man bör dock alltid eftersträva tydliga och kompletta avtal. Bostadsrättsinnehavaren är alltid skyldig att skydda och ta hand om sin bostad. Väntan på ekonomisk kompensation får inte utgöra skäl för försening av åtgärd för att t.ex. förhindra eller minimera skada.