Till huvudinnehållet

Betong som tät - och ytskikt, är det godkänt?

Betonggolv är inte ett branschgodkänt tätskikt. För andra produkter som inte har något stöd hos en branschorganisation är det viktigt att kontrollera att produkten uppfyller reglerna i Boverkets byggregler samt vilka krav som ställs av försäkringsbolaget.

Vad säger ditt försäkringsbolag?

Säkerställ med ditt försäkringsbolag hur de skulle bedöma möjlighet till ersättning vid eventuell fukt- eller vattenskada. Försäkringsbolaget hänvisar till branschregler med hänsyn till "best practise" och att du själv slipper argumentera för att en lösning skulle vara godkänd eller ej. I dagsläget används plastmatta och keramiska material i våtrum och där finns en lång erfarenhet och standarder som reglerar både material och utförande.

Om du som beställare väljer att arbeta med andra material, är det normalt du som kund som måste bevisa att badrummet har byggts enligt myndighetskraven Boverkets Byggregler, BBR och att det håller tätt. Det ställer därmed högre krav på dig.