Till huvudinnehållet

Våtzon. Vad menas med våtzon?

GVK delar in våtrummet i VÅTZON 1 och VÅTZON 2.

VÅTZON 1 är den del av våtrummet som normalt belastas med vattenspolning från en dusch- eller karblandare. Hit räknas:

  • Hela golvet
  • Vägg i duschplats
  • Vägg en meter utanför duschplats
  • Hela ytterväggen om duschen är placerad mot yttervägg

I våtzon 1 ställs särskilda krav då man ska göra infästningar i väggen vilka penetrerar tätskiktet.

Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar i duschplatsen och där är cirka ¾ av skadorna på golv.

VÅTZON 2 är övriga väggar i våtrummet.

För mer information, se Branschregler - Våtzoner.