Till huvudinnehållet

Kartonggips och "våtrumsskiva". Är det OK att ha en traditionell gipsskiva med kartongyta som underlag för fukttålig skiva?

Både ja och nej ur ett fukttekniskt perspektiv. Ja om man har ett tillräckligt bra tätskikt kan man ha enbart kartongklädd gips, en eller flera skivor, bakom tätskiktet.

Nej om tätskiktet är för dåligt så att fukthalten i den fukttåliga skivan blir högre än vad kartongen tål och fukten förs över till kartongen.

GVK rekommenderar att skivmaterialleverantörens anvisning följs avseende konstruktionslösning för väggskivor.

Ur fuktsäkerhetssynpunkt är det fördelaktigt med mer fuktåliga skivor samtidigt som fukttåligare skivor kan vara svårare att montera tätskikt på.