Till huvudinnehållet

Våtrum. Vad räknas som våtrum enligt branschreglerna?

GVKs branschregler tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner, och avser golv och väggar i bad- och duschrum samt golv i toalettrum, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering

I bad- och duschrum ställs i regel krav på vattentäthet hos golv och väggar. I toalett, tvättstuga och utrymme med varmvattenberedare nöjer man sig normalt med tätskikt på golv med ett uppvik på vägg.

Ovan nämnda utrymmen benämns i Boverket Byggregler under kapitel 6.533 där det också finns vissa krav på kök.

På senare tid har framförts önskemål om, eller behov av, tätskikt på golv med uppvik även i kök. Detta beror på att kök numera är utrustade med allt fler apparater för hantering av vatten.