Till huvudinnehållet

Är microcement eller liknande ytskikt godkänt i badrum?

GVKs bedömning av produkten microcement är att det ska betraktas som en ytskiktsprodukt som antingen kan appliceras direkt på ett befintligt ytskikt eller direkt på ett tätskikt. Det är alltså inte att betrakta som ett tätskikt likt tätskiktsfolier, vätskebaserade tätskikt eller plastmattor som godkänns av branschorganisationerna Byggkeramikrådet, BKR och Golvbranschen, GBR.

Att tänka på

  1. Om produkten appliceras direkt på ett tätskikt är det alltså upp till tätskiktsleverantören om det är godkänt att microcement appliceras ovanpå tätskiktet. Säkerställ att det finns en beskrivning om hur man ska gå tillväga.
  2. Om produkten appliceras direkt på ett befintligt ytskikt skulle utförandet istället kunna likaställas som att man applicerar ett nytt lager keramik på redan befintligt ytskikt, och detta har vi inget förbud mot och mer om det går att läsa om här.

Viktigt att notera är att det fortfarande är tätskiktets befintliga installationsår som räknas här i och med att vi enbart förnyar ytskiktet, alltså en kosmetisk uppfräschning.

Är produkten lämplig att rengöra?

I myndighetskraven från Boverkets Byggregler, BBR ställs det bland annat krav om städbarhet på ytskikt i våtrum, se text nedan.
Vi rekommenderar att kontrollera med leverantören av microcement om produkten uppfyller dessa kriterier.

6:5336 Rengörbarhet.
I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt.