Till huvudinnehållet

Kontroll av badrum. Hur kontrollerar jag att mitt badrum renoverats korrekt?

För att kontrollera att badrummet är byggt vattenskadesäkert är det bra att läsa GVKs branschregler Säkra Våtrums krav på framförallt

  • Tätskiktet.
  • Golvets lutning mot golvbrunn.
  • Tätskiktets anslutning i golvbrunn.
  • Golvbrunnens placering.

Man kan även anlita en GVK-kontrollant för att göra en kontroll av badrummet, se GVK-kontrollanter.

Det allra bästa är att eftersträva en öppen och ärlig dialog med din hantverkare i tidigt skede, helst innan arbetet påbörjas. Ta ställning till exempel om tätskikt ska täthetskontrolleras eller vilka kvalitetsdokument som ska överlåtas. Läs mer om Före arbetets utförande.