Till huvudinnehållet

Hur många vattenskador uppstår till följd av läckage genom tätskikt på vägg?

En relevant fråga att ställa sig är hur stor andel av vattenskadorna i våtutrymmen som uppstår på väggar till följd av läckage genom tätskikt. Fuktskadade skivmaterial är ett ”andrahandproblem” till följd av orsaker såsom bristfälliga tätskiktsprodukter och slarvigt montage, rörgenomföringar samt infästningar.

Vattenskadecentrum samlar löpande inrapporterade vattenskador från svenska försäkringsbolag och publicerar årligen en vattenskaderapport. I Vattenskaderapporten 2013 går att utläsa att fördelningen mellan andel skador är 76% golv samt 24 % vägg där skadeorsakerna på vägg fördelas enligt följande:

 • Tätskiktet 61 %
 • Rörgenomföring 15 %
 • Anslutning vägg/golv 13 %
 • Skarv/fog i tätskikt 9 %
 • Skruvinfästning 2 %
 • Mekanisk åverkan 0 %

Bristfälliga tätskikt eller tätskiktsmontage står enskilt för 61 % som skadeorsak där fördelningen bland de skadade tätskiktstyperna var:

 • Vätskebaserat tätskikt 58 %
 • Membranisolering 18 %
 • Tätskikt saknas 17 %
 • Plastmatta 5 %
 • Folie 2 %

Skador på vägg i våtutrymmen till följd av läckage genom tätskikt är relativt få i förhållande till skador på golv. Av de skador som uppstår på vägg utgör bristfälliga tätskiktsprodukter en stor andel. Hela rapporten finns tillgänglig via Vattenskadecentrums webbsida.