Till huvudinnehållet

Plastmatta som tätskikt och andra tätskikt. Går de att kombinera i våtrum?

Så länge produkterna är branschgodkända och det finns en monteringsanvisning som beskriver aktuellt utförande anser GVK att det är godkänt. Exempel på kombinationer är tätskiktsfolie i våtzon 1 och vätskebaserat tätskikt i våtzon 2 eller plastmatta på golv och vätskebaserat tätskikt på vägg. Fler kombinationer kan förekomma.