Till huvudinnehållet

Klinker på plastmatta. Är det OK att montera keramiska plattor på befintlig plastmatta?

Generellt sett måste man förhålla sig kritiskt till att installera ett nytt ytskikt på befintlig plastmatta. Några aspekter att ta hänsyn till:

  • Plastmattan måste vara godkänd som tätskikt enligt Golvbranschens testmetod samt godkänd för detta utförande vid den aktuella tidpunkten. Länk till aktuell förteckning över godkända produkter.
  • Golvet måste vara förstärkt mot svikt och fuktrörelser för att klinkerplattorna inte ska släppa från underlaget. Normalt är ett betonggolv tillräckligt stabilt, medan träbjälklag oftast måste förstärkas.
  • Plastmattan ska vara hel och rätt monterad samt i övrigt vara av teknisk lämplig kvalitet. Plastmattan ska vara relativt ny, alternativt enligt annan rekommendation från leverantör. Vid installation av kakel/klinker på en tidigare monterad plastmatta bör respektive leverantör av plastgolv/vägg kontaktas innan arbete påbörjas.
  • Fästmassa ska vara av rätt typ som också återfinns under godkända produkter