Till huvudinnehållet

Måste kvalitetsdokument signeras för hand för att vara giltiga?

Kvalitetsdokument som intygas via GVKs KvalitetsApp är giltiga och behöver ej signeras för hand. Undantag är där avtal ingåtts mellan entreprenör och beställare och där det finns en överenskommelse om att kvalitetsdokument ska signeras för hand. Finns det särskilda skäl till att signatur ska finnas på dokumentet, som t.ex. att du som entreprenör eller beställare överenskommer en avvikelse där minsta tveksamhet om hos vem beslutet ligger och det kan leda till kostnader för endera part, kan det vara lämpligt att bifoga ett foto med signatur på själva kvalitetsdokumentet.