Till huvudinnehållet

Plats för bad och dusch, hur stort är det utrymmet?

GVK anser att en standardduschplats är 90 x 90 cm. Utrymmet definieras dock efter var det kommer att bespolas vatten och avgränsas av exempelvis ett badkar, duschvägg eller skärmvägg. Sedan tilläggs ett fukt- och stänkområde (våtzon 1) på en radie om 1 meter.

Höjd på plats för bad och dusch är 2 meter över färdigt golv. Hela ytan ovanför plats för bad och dusch klassas som våtzon 1.

Läs mer om våtzoner.