Till huvudinnehållet

Avloppsrör eller avloppsstos. Hur högt ska det sticka upp över golv?

För att praktiskt kunna kränga en golvmatta/plastmatta över det lodräta röret önskas ett uppstick av minst 30 mm över den golvnivå mattan monteras på. Samtidigt får röret inte sticka upp mer än 60 mm för då blir det svårt att få mattan över röret.

På ritning skulle man t.ex. kunna ange att rör ska sticka upp 45 ±15 mm över den nivå som plastmattan monteras. Alternativt om man vill behålla det etablerade måttet på 40 mm och nöjer sig med ett lite mindre intervall skulle det gå bra att ange 40 ±10 mm över den golvnivå mattan monteras på.

Vill man senare kapa röret något för att ansluta VVS-detalj är det tillåtet så länge man inte skadar det önskade eller avtalade uppviket. Om man monterar klinker på plastmattan, eller på ett annat tätskikt med manschett, blir rörets/stosen uppstick över över ytskiktet självklart mindre.

Antag att röret/stosen sticker upp 35 mm över tätskiktet. Antag att ytskiktets tjocklek av klinker och fästmassa bygger 12 mm. Då kommer röret/stosen att sticka upp 35 - 12 = 23 mm över ytskiktet.