Till huvudinnehållet

Egenkontroll. Vad är dokumenterad egenkontroll enligt GVK?

Egenkontroll av arbetet ska alltid utföras när du anlitar ett GVK-auktoriserat företag. Detta görs för att säkerställa att monteringsanvisningar följts samt att arbetet i övrigt följer de branschregler som GVK har upprättat för att säkerställa täthet. Om du som privatperson vill ha en dokumenterad egenkontroll, ska detta önskemål meddelas GVK-företaget innan montagarbetet påbörjas.