Till huvudinnehållet

Golvbrunnsbyte. När beslutades att golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas ut? Vem beslutade?

GVK har från och med 1990 lämnat över ansvaret till golvbrunnsleverantören för hur plastmattor ska anslutas i golvbrunnar efter 1990.

GVK har sedan 1998 hänvisat till Golvbranschens Golvbrunnsnyckel beträffande anvisning hur man ska ansluta andra tätskikt än plastmatta i brunnar efter 1990/91. Detta gäller också plastmattor i brunnar före 1990.

Byggkeramikrådet angav den 29 mars 2005 att man måste ansluta brunnsmanschett till brunnar efter 1990/91. Det innebär att efter 29 mars 2005, brunnar måste bytas ut om man läser BKRs nyhetsbrev.

Monteringsanvisningarna blev efterhand bättre från leverantörerna av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett under 2005-2006. Så det hänger på när monteringsanvisningarna blev tydliga från leverantörer av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett eftersom dessa leverantörer ansvara för hur brunnsmanschett ska anslutas.

Till och med utgåvan Säkra Våtrum mars 2006 anvisade GVK hur plastmatta kunde monteras fackmässigt i brunn före 1990, se sidan 12. Metoden förutsatte att golvbrunnen uppfyllde ett antal kriterier, bland annat att den hade en separat klämring för fixering av plastmattan, vanligen en s.k. ställbar klämring samt att plastmattan kontaktlimmades i golvbrunnen som då var av en plast var lättare att limma på.

Brunnar med ställbar klämring fanns också i gjutjärn men var då emaljerade gjutjärnsbrunnar där emaljen fungerade som ett rostskydd. Endast om emaljen är intakt och felfri finns motsvarande möjlighet för dessa gjutjärnsbrunnar. Rostiga gjutjärnsbrunnar före 1990 ska alltid bytas ut.

I Säkra Våtrum april 2008 skärps reglerna så att golvbrunnar före 1990 ska bytas ut. Regeln tillämpas, se sidan 21, exempelvis vid stambyte, vid påkostad renovering eller efter omfattande vattenskada. Detta ger dock en viss öppning för undantag vid mindre reparationer med plastmatta. Av tabellen framgår också att tätskiktsleverantören ansvarar för hur plastmatta monteras i brunn före 1990.

Från och med Säkra Våtrum februari 2011 ska golvbrunn före 1990 alltid bytas ut.

Läs mer om Gamla golvbrunnar under Branschregler