Till huvudinnehållet

Vad är skillnaden mellan registrerade våtrum och våtrumsanmälningar?

Ett GVK-auktoriserat företag är skyldigt att anmäla alla tätskiktsarbeten de utför till GVK och är grunden till kvalitetsarbetet för GVK-auktoriserade företag. Genom att arbetet som ska göras i förväg anmäls, kan GVKs kontrollanter stickprovsvis kontrollera auktoriserade företags arbeten.

En våtrumsanmälan kan innehålla flera registrerade våtrum, exempelvis vid nybyggnation där det i arbetet ingår bostäder med flera våtrum och likvärdigt tätskikt.

Under hitta företag framgår hur många registrerade våtrum varje GVK-auktoriserat företag har gjort, samt hur många anmälningar de har gjort. Siffran utanför parentesen är antal registrerade våtrum och siffran inom parentesen är antal våtrumsanmälningar.