Till huvudinnehållet

Förkontroll. Vad innebär förkontroll enligt GVK?

Innan man monterar tätskikt på golv och vägg ska GVK-företaget kontrollera att förutsättningarna är rätt enligt byggregler, monteringsanvisningar och branschregler. Det kan t.ex. vara att golvbrunn och rör är rätt monterade, att önskad tröskel är monterad, att ytan inte är för ojämn, att det är rätt fall på golvet. Vid avvikelser ska dessa kommuniceras till beställaren via GVKs dokument för förkontroll. Sedan kommer man överens om vem som ska ta ansvar för att rätta till avvikelserna eller om någon avvikelse kan accepteras och undantas från åtgärd.