Till huvudinnehållet

Vilka utrymmen kan man få våtrumsanmälan och våtrumsintyg på?

Våtrumsanmälan görs av GVK-auktoriserade företag där det i utrymmet ska appliceras tätskikt och där arbetet omfattas av GVKs branschregler. Det är även i de sammanhang som konsumentkunder kan få våtrumsintyg av GVK-företaget. Våtrumsintyg utfärdas generellt inte till kommersiella beställare, där utgör kontraktshandlingarna intyg avseende t.ex. garantiansvar etc.

Branschreglerna är ursprungligen utformad för bad- och duschrum, WC, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna kan även tillämpas i övriga rum med golvbrunn, i den mån det är möjligt.