Till huvudinnehållet

Källare med tillskjutande fukt. Kan jag anlägga badrum där?

Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, suterräng och från platta på mark i äldre hus utan kapillärbrytande skikt och utan fungerande dränering. Tillskjutande fukt betyder att underlaget har ca 100 % relativ fuktighet.

Man ska undvika plastmatta och tätskiktsfolie vid tillskjutande fukt, eftersom dessa material riskerar att lossna från underlaget när limmet bryts ner av de för höga fuktnivåerna. Vattenbaserade lim klarar ca 85 % relativ fuktighet.

Ett alternativ är att utreda för det specifika fallet vilka delar av utrymmet man måste beklä med tätskikt. Detta kan utredas av en fuktsakkunnig som utför en fuktsäkerhetsprojektering.

Ett annat alternativ är att använda ett diffusionsöppet tätskikt som gör det möjligt för fukt att transporteras från underlaget och upp genom tätskikt och ytskikt samtidigt som vatten hindras från att tränga igenom ovanifrån och ned i konstruktionen.

Notera att diffusionsöppna tätskikt inte listas under godkända produkter då de inte har lika högt ånggenomgångsmotstånd som ett branschgodkänt tätskikt (för att kunna uppnå sin funktion). Rådgör därför alltid med leverantören av tätskiktet för att säkerställa ett fackmässigt utförande.

Läs mer om tillskjutande fukt.