Till huvudinnehållet

Keramik på plastmatta, när blev det godkänt?

Sedan 2006 har kraven på tätskikt och testning skärpts och sedan dess finns det godkända tätskiktssystem för användning under keramik.

Under 70-, 80- och 90-talet var det vanligt att man använde vilka PVC-produkter som helst under keramik vilket fungerade bra. Så äldre plastmattor kan vid tidpunkten, oavsett godkännande, kan ha varit lämplig för denna användning.