Till huvudinnehållet

Rör i golv, rör som kommer upp genom golv. Måste de flyttas?

Tappvattenrör och radiatorrör ska vid nyinstallation och renovering, enligt Säker Vatteninstallation, sedan september 2005, inte bryta tätskikt i golv. GVK har anslutit sig till denna regel. Regeln har tillkommit för att minska vattenskador, framför allt i träbjälklag som ju är fuktkänsliga. Skadorna har vanligen orsakats av att rören varit slarvigt monterade. Rören har varit monterade för nära vägg, de har suttit för tätt intill varandra, de har varit monterade snett och dessutom varit undermåligt fastsatta. Detta har inneburit att man inte kunnat komma åt att montera tätskiktet och inte heller kunnat säkerställa tätskiktets hållbarhet om rören inte varit fixerade.

Läs mer om rörgenomföringar i golv.