Till huvudinnehållet

Vilka för - och nackdelar finns med vanliga gipsskivor kontra våtrumsskivor?

Fördelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

+ beprövad produkt och produktens egenskaper är väl kända

+ används som väggskiva i övriga utrymmen i fastigheter

+ låg densitet och därmed lätt att hantera

+ fördelaktig inköpspris och hanteringskostnad

Nackdelar med traditionella gipsskivor med kartongyta

- fukttålighetsegenskaper med kritisk fuktnivå upp till ca 75% RF.

- mikrobiell mögelpåväxt av pappersmögel då kritisk fuktnivå överskrids

- kräver ett tätskikt med ånggenomgångsmotstånd större än 1 miljon s/m

Fördelar med våtrumsskivor

+ Tål hög fuktbelastning med kritisk fuktnivå upp till ca 85 % RF

+ Skivor med produktspecifika egenskaper så som bättre brandegenskaper eller böjbara.

Nackdelar med våtrumsskivor

- hantering, montage samt förbehandling av våtrumsskivor kan skilja sig från traditionella gipsskivor

- extra noggrant att följa säkerhetsföreskrifter vid användning av dessa skivor och användning av skyddsutrustning samt krav på ventilation för att förhindra klåda, näsblod orsakad av t.ex. glasfiber som irriterar lungblåsor hantering, borrning etc.

- ej kompatibel med alla typer av tätskikt/plastmattor

- tyngre vikt på grund av dess densitet, särskilt fibercementskivor har hög densitet vilket medför ergonomiskt påfrestande ställningar.