Till huvudinnehållet

1700-talshus. Hur förstärker man underlaget i ett så gammalt hus?

Man får göra en bedömning från fall till fall. Den globala styrkan ska motsvara en 22 mm tjock golvspånskiva på bjälkar av kvalitet K24, dimension H x B = 220 x 45 mm med ett uppläggsavstånd på max 4,2 meter och centrumavstånd på max 600 mm. Om man ska montera klinker måste spånskivan förstärkas med en avjämningsmassa, minst 12 mm tjock, med lättfyllnadsmassor mellan bjälkarna eller med en hellimmad formstabil skiva på ca 13 mm. Se Förstärka träbjälklag.