Till huvudinnehållet

Golvvärme. Vad säger GVK?

Golvvärme i träbjälklag i våtrum med klinker som ytskikt kan utgöra en förhöjd risk beroende på var i bjälklaget värmen installeras. Se till att endast en leverantör tar hela ansvaret för bjälklaget, värmesystemet, tätskiktet och ytskiktet så att inte olika leverantörer skyller på varandra.

Om värmeslingorna ligger i avjämningsmassa/spackel eller motsvarande ska avståndet mellan slingornas ovansida och tätskiktets undersida vara minst 12 mm.