Menu

Tätskikt mot fönster

Fönster är alltid en riskkonstruktion i badrum. Om det finns fönster på någon av väggarna där dusch eller badkar är monterade ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna och eventuellt fuktkänsligt material skyddas.

Tätskikt vid fönster

  • Fönster ska ej placeras i plats för bad eller dusch.
  • Om fönster är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna.
  • Tätskiktet ska anslutas mot fönsterkarm enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
  • Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot badrummet för att säkerställa avrinning.

Rekommendationer 

  • Det rekommenderas att fönstrets underkant placeras minst 150 mm över golv.
  • Om det finns fönster i bad och duschutrymmen som är placerat så att fönstret riskerar att bli utsatt för vattenstänk, bör brukaren använda ett duschdraperi eller liknande för att skydda fönstret.

Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm där fönsterkarm är i liv med våtrumsvägg, samt fönsterfoder.

Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm där fönsterkarm är i liv med våtrumsvägg, samt fönsterfoder.

Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm i fönstersmyg, samt fönsterfoder

 

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak