Menu

Tätskikt mot fönster

Fönster är alltid en riskkonstruktion i badrum. Om det finns fönster på någon av väggarna där dusch eller badkar är monterade ska väggens tätskikt anslutas mot fönsterkarmarna och eventuellt fuktkänsligt material skyddas.

Tätskikt vid fönster

Tätskikt ska vikas in i fönstersmyg.

Fönster bör placeras utanför bad- och duschplats. Fönstersmygar i bad- och duschutrymmen ska luta in mot rummet för att säkerställa avrinning.

Om fönstret är placerat i plats för bad och dusch bör fönstrets underkant vara placerat minst 1,6 m över golv. Om fönstret är placerat mer än 1 m från plats för bad och dusch bör fönstrets underkant vara placerat minst 150 mm över golv.

Om det finns fönster i plats för bad och dusch bör brukanren använda ett duschdraperi eller liknande för att skydda fönstret mot vattenstänk.