Till huvudinnehållet

Anslutning av tätskikt mot prisolrör eller metallrör, vad gäller?

För rörledningar av metall som är plastbelagda, exempelvis prisolrör, utförs anslutningen av tätskiktet mot plasthöljet.

För rörledningar av metall utan plasthölje sker anslutning mot tätskikt direkt mot metallröret.

Läs mer om anslutning av tätskikt mot rörgenomföringar.