Till huvudinnehållet

Fogsprång "nivåskillnader" mellan keramiska plattor på golv och vägg. Vad gäller, vad är tillåtet?

Generellt kan man säga att stora keramiska plattor i regel tillåter större nivåskillnader mellan plattor. I anslutning till golvbrunnen är det ofta direkt olämpligt att ha mycket stora plattor. Kontrollera alltid i GVKs branschregler hur stora nivåskillnader som tillåts för aktuell plattstorlek.

De fogsprång som anges i branschreglerna är de samma som i AMA. Måtten avser normala plattor med god geometri. Reglerna gäller inte för mosaik på nät eller för rustika plattor.