Till huvudinnehållet

Plastmatta på golv med kaklad vägg. Kan jag byta plastmattan utan att riva ned kaklet?

GVK rekommenderar att man utför en tätskiktsinstallation med så få skarvar som möjligt. Ett vanligt utförande på befintliga våtrum (särskilt från 90- och 2000-talet) är plastmatta på golvet och kakel på väggen. På golvet utgör plastmattan både yt- och tätskikt medan kaklet har kompletterats med ett tätskikt. Många gånger upplever man att kaklet på väggen är "fräscht", medan plastmattan av estetiska skäl behöver bytas. Plastmattan ansluts via uppviket till tätskiktet under kaklet på väggen. I första hand bör man undersöka om det är möjligt att knacka bort den nedre raden av kakelplattor på väggen för att kunna ansluta en ny plastmatta med uppvik. Detta är möjligt om tätskiktet är tillräckligt robust för ett byte av kakelplatta, till exempel plastmatta som tätskikt.

Golvbranschen, GBR har även ett tekniskt råd som talar om hur hela golvmattan kan bytas och anslutas med hjälp av en horisontell svetsfog i uppviket på väggen. I första hand ska denna lösning undvikas, men där den tillämpas ska fogen täthetsprovas med GVK-pumpen och konstateras vara vattentät. Denna metod ska inte tillämpas på äldre golvmatta. En tumregel kan vara max 5 år, eller enligt leverantörens rekommendation.